Tuesday, December 15, 2015

Citizen Participation (公民参与)

艾未未:要争取权利 就要有人牺牲 (Ai Weiwei: To fight for rights will require some to make sacrifices)
South China Morning Post, December 15, 2015
http://www.nanzao.com/sc/national/1519f9449047095/ai-wei-wei-yao-zheng-qu-quan-li-jiu-yao-you-ren-xi-sheng